ارسال شده در تاریخ :

دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد با
حضور در دبیرخانه سومین جشنواره فرهنگ ملل با دبیر این جشنواره دکتر
غنایی  گفتگو نمود
.


در این بازدید که دکتر هاشمی معاون
آموزشی دانشگاه نیز حضور داشت، دکتر غنائی رئیس اداره دانشجویان بین المللی و دبیر
سومین جشنواره فرهنگ ملل، حضور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و
معاون
آموزشی دانشگاه
را در دبیرخانه جشنواره
فرهنگ ملل خیر مقدم عرض نموده و گزارشی از فعالیت های انجام شده برای برگزاری هر
چه بهتر سومین جشنواره فرهنگ ملل در دانشگاه فردوسی مشهد ارائه نمود.


دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و
دکتر هاشمی معاون آموزشی دانشگاه ضمن تبریک سال نو به اعضای دبیرخانه سومین جشنواره
فرهنگ ملل که در ایام تعطیلات مشغول فعالیت می باشند، نظراتی در خصوص مهمانان
برنامه، سایت محل برگزاری و سایر فعالیت های در نظر گرفته شده برای برگزاری سومین
جشنواره فرهنگ ملل مطرح نمودند
.سومین جشنواره فرهنگ ملل با حضور بیش
از 1500 دانشجوی بین المللی از 21 کشور جهان،مهمانان داخلی و خارجی در 29،28 و 30
فروردین ماه سال  1396 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می گردد
.