ارسال شده در تاریخ :

گزارش تصویری مراسم روز کارمند که در روز چهارشنبه 7 شهریور ماه 1397 برگزار شد.

.

k17

k12

k4

k70

k80

k2

k3

k6

k7

k8

k9

k10

k11

k12

k13

k14

k15

k16

 

k18

k19