ارسال شده در تاریخ :

دومین جلسه کارگروه‌های مشورتی گروه مطالعات و
برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد
برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در
این جلسه در روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه با
هدف آشنایی سه کارگروه مشورتی «مطالعات راهبردی و سیاست‌گذاری فرهنگی-اجتماعی»،
«برنامه‌ریزی فرهنگی-اجتماعی» و «نظارت و ارزیابی فرهنگی-اجتماعی» با فعالیت های
گروه در تالار گفتگوی معاونت تشکیل شد، در ابتدا دکتر آزاد با یادآوری دستور جلسه
و توضیحاتی در خصوص تغییر روند بودجه بندی از «بودجه بندی افزایشی» به «بودجه بندی
برنامه ای»، به شکل گیری شبکه نظارت، ارزیابی و برنامه ریزی در دانشگاه های برتر
کشور اشاره نمود.


در ادامه گزارش طرح تحلیل محتوای نشریات
دانشگاه توسط مسعود فتاح زاده (دانشجوی
دکتری جامعه شناسی دانشگاه فردوسی مشهد ) ارایه شد و سپس دکتر اکبری به ارایه
گزارشی از طرح پایش فضای فرهنگی اجتماعی دانشگاه پرداخت.

لازم به ذکر است که پس از هر ارایه، اعضای جلسه به ارائه نقطه نظرات خود در باب
گزارش پرداخته و تا حدی در جریان جزییات کارهای انجام شده قرار گرفتند.


60022


60023


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium