ارسال شده در تاریخ :

دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از حضور در جمع کارکنان اداره حفاظت فیزیکی و
انتظامات دانشگاه ابراز خرسندی نموده و از فعالیت کلیه نیروها که شبانه روزی در امر
حراست و حفاظت از اموال دانشگاه کوشا می‌باشند تقدیر و تشکر نمود.


سپس آقای ایمن شهیدی مدیر حراست دانشگاه نیز از تلاش کلیه نیروهای انتظامات در برقراری نظم در محیطهای دانشجویی و تلاش برای برگزاری خوب انتخابات ریاست جمهوری و قدر دانی نمود.


در ادامه این نشست نداف رئیس اداره حفاظت فیزیکی و
انتظاملات دانشگاه فردوسی مشهد
ضمن خیر مقدم به حاضرین و آرزوی قبولی طاعات و عبادات
در ماه مبارک رمضان و تشکر از حضور ریاست دانشگاه در این جلسه سخنانی در خصوص نحوه
برخورد با مراجعین،اهم فعالیتهای کارکنان انتظامات، گزارشی از عملکرد اداره حفاظت فیزیکی
در سال 1395 ایراد نمودند.


در پایان از 9 نفر برگزیدگان مسابقه پیرامون
انتخابات و همچنین مسابقه فرهنگی اقتصاد مقاومتی با اهداء جوایزی تقدیر به عمل آمد.


پس از اقامه نماز مغرب و عشاء ، کارکنان این اداره به همراه مسئولان روزه خود را در سالن مرکز رفاهی شماره 2 افطار
نمودند .


800212


800213


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium