ارسال شده در تاریخ :

سومین
نشست تخصصی کمیسیون علمی گفتگوی های
فرهنگی ایران وجهان عرب در روز یکشنبه 3 بهمن 95 در تالار شریعتی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار
شد.


در
این نشست که با حضور دکتر احسان قبول ، دکتر محمد فاضلی و دکتر منصور معتمدی از
ایران و دکتر صادق اسماعیل از کشور کویت مباحثی
همچون بررسی تاثیر قرآن و حدیث بر ادب فارسی از منظر ادبیات تطبیقی ، همسانی و
همسویی زبان و ادبیات فارسی و عربی، روابط ایران و عرب پیش از اسلام، نگاهی اجمالی
به ادبیات به جای مانده از از اقلیت دینی یهود در ایران و کشورهای عربی، نگاهی به
روابط ادبی ایرانو عرب در رسانه های کشورهای عرب مطرح شد.


پرسش
و پاسخ پایان بخش این نشست بود.


k195