ارسال شده در تاریخ :

با
عنایت به موافقت رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و تصمیم گروه مطالعات و برنامه­ریزی
فرهنگی اجتماعی دانشگاه در راستای تکریم
دانشجویان و شفاف­سازی مدیریت دانشگاهی، برای اولین بار در کشور امکان حضور
دانشجویان در تمامی جلسات این گروه، فراهم شد.


دانشجویان دانشگاه فردوسی می­توانند در جلساتی که در محل
دفتر این گروه واقع در ساختمان معاونت فرهنگی-اجتماعی و دانشجویی برگزار می­گردد،
حضور یافته و از نزدیک در جریان فرآیند تصمیم­گیری­ها و فعالیت­های گروه، قرار
بگیرند


برای آشنایی با فعالیت­های گروه مطالعات و برنامه­ریزی به
سایت
sp.um.ac.ir و جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص زمان و
موضوع جلسات پیش رو، در ساعات اداری با شماره داخلی 38806485 تماس حاصل نمایند.


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium