ارسال شده در تاریخ :

اولین گردهمایی و کارگاه خبر نویسی دبیران شورای روابط
عمومی مناطق ده گانه وزارت علوم ، تحقیقات
و فناوری در روز پنجشنبه 14 بهمن ماه 1395 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


دکتر ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه
فردوسی مشهد در این گردهمایی ضمن خیر مقدم به حاضران، نمودار سازمانی جدید دانشگاه
را برای دبیران شورای روابط عمومی تشریح نمود و ضمن مقایسه آن با نمودار قبلی،
فواید و دلایل تغییرات در حوزه معاونت های
دانشگاه را برای حاضران برشمرد.


سپس کارگاه خبر
نویسی بصورت پرسش و پاسخ و ارائه نظر از سوی هرکدام از دبیران شورای روابط عمومی
منطقه ده گانه وزارت علوم ادامه یافت که
در این قسمت در خصوص، خبر، بلاغت خبری،
اصول خبر نویسی، انتخاب تیتر خبری، تفاوت خبر، اطلاعیه و گزارش بحث و گفتگو شد.


لازم به ذکر است دبیران شورای روابط عمومی مناطق ده گانه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری پس
از پایان نشست از پردیس دانشگاه فردوسی مشهد در هوای برفی مشهد  بازدید نمودند که در این بازدید دکتر
ابراهیمی مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد توضیحاتی در خصوص
واحدهای دانشگاه و تمرکز کلیه واحدهای آموزشی و خوابگاه های دانشگاه در پردیس
دانشگاه فردوسی مشهد برای آنان ارائه نمود .


khabary.3.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium