اخبار دانشگاه

 دكتر كافی: كشور ایران در حال حاضر پانزدهمین كشور از نظر تولیدات علمی است ...
۲

دكتر كافی: كشور ایران در حال حاضر پانزدهمین كشور از نظر تولیدات علمی است ...

دكتر محمد كافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد و رئیس هیأت اعزامی ایران به نشست «مشتركات ایران و شبه قاره: خرده فرهنگ‌های بومی در عصر جهانی شدن»، در دهلی نو، بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۹ دیماه ۹۵ در نشست افتتاحیه این همایش اظهار داشت : كشور ایران در حال حاضر پانزدهمین كشور از نظر تولیدات علمی است و در برخی از شاخه‌های علمی مانند فناوری نانو رتبه هفتم جهانی را دارا ...