اخبار دانشگاه

الزامات دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل  ...
۲

الزامات دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل ...

جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ "الزامات دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل "با حضور دكترمحمد كافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد،دكترسیدعباس عراقچی،معاون امور حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه،دكترحسینی مشاور استاندار خراسان رضوی و سایر مسئولان دانشگاه همچنین با حضور دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار ...