اخبار دانشگاه

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: داوطلبان در انتخاب رشته از مشورت دانشگاه های مادر مانند دانشگاه فردوسی مشهد یاری بگیرند.  ...

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: داوطلبان در انتخاب رشته از مشورت دانشگاه های مادر مانند دانشگاه فردوسی مشهد یاری بگیرند. ...

دكتر شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری روز چهارشنبه ۷ تیرماه ۱۳۹۶ در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه در دانشگاه فردوسی مشهد به تشریح طرح آمایش نظام آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری پرداخت. وی در سخنان خود اظهار داشت در طرح آمایش وزارت علوم تحقیقات و فناوری وظایفی برای این وزارتخانه تعیین گردیده است كه با اجرای آن سطح كیفی آموزش عالی در كشور ارتقاء خواهد یافت. ...