اخبار دانشگاه

مراسم تقدیر از تیم خودروی فرمول یک دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

مراسم تقدیر از تیم خودروی فرمول یک دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

روز چهارشنبه 24 مردادماه 1397 با حضور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد معاون و مدیران پژوهشی دانشگاه و جمعی از مدیران صنعت استان ازتیم دانشجویی خودرو فرمول دانشگاه فردوسی مشهد (سورنا) تقدیر به عمل آمد. در این جلسه دکتر کافی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از اینکه دانشجویان، مدیران پژوهشی و مدیران صنعت باوجود تمامی مشکلات موجود از این پروژه حمایت کردند ابراز خرسندی کرد. وی این پروژه را الگویی دانست که می‌تواند نشان دهد می‌توان با تمام محدودیت‌ها...