اخبار دانشگاه

انتخاب دو عضو هیات علمی برجسته دانشگاه فردوسی مشهد در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال ۱۳۹۷

انتخاب دو عضو هیات علمی برجسته دانشگاه فردوسی مشهد در فهرست سرآمدان علمی...

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد، فدراسیون سرآمدان علمی ایران تحت مدیریت معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، سرکار خانم دکتر الهه گوهرشادی، استاد برجسته گروه شیمی و دکتر شهرام عباسی، استاد برجسته گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد را در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال ۱۳۹۷ قرار داد. دریافت پژوهانه نقدی، استفاده از گرنت خدمات شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی و نیز پرداخت حق الزحمه کامل همکاری تحقیقاتی محقق پسا دکتری بخشی از جوایز درنظر گرفته شده برای ایشان...

پذیرش دانشجو
تحصیل در دانشگاه
دانشگاه برای جامعه
تور مجازی
کتابخانه مرکزی
تقویم آموزشی
بیش از ۳۰,۰۰۰ دانشجو
۸۱۰ عضو هیات علمی
بیش از ۱۱۰,۰۰۰ دانش آموخته
بیش از ۱,۷۰۰ دانشجوی بین المللی
۴۳۵ رشته/مقطع تحصیلی
۶۷ گروه آموزشی