افتتاح پروژه های عمرانی دانشگاه فردوسی مشهد توسط وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری - دی 96

آخرین اخبار