هسته گزینش


مدیران هسته گزینش از ابتدا تا كنون

نام‏ ونام‏ خانوادگى آغازتصدى پایان‏ تصدى
بررسی صلاحیت‌های اخلاقی، اعتقادی، سیاسی و امنیتی نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه در چهارچوب مقررات مصوب و ارسال مدارك متقاضیان به گزینش مركزی و پیگیری نتیجه آن­ها

گزینش افراد با توجه به اولویت‌ها و الزامات دانشگاه و نظام آموزش عالی با رعایت قسط و عدل اسلامی
اجرای دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های هیأت عالی گزینش و هیأت مركزی مربوطه
رسیدگی و اظهارنظر نهایی در مورد پذیرش یا عدم پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه با رعایت ضوابط و مقررات مصوب
بررسی و اظهارنظر بدوی در مورد اعتراض­ها و شكایت­های دریافتی از نحوه گزینشبازديد: 1097 | آخرین ویرایش : چهارشنبه 27 بهمن 1395