ارسال شده در تاریخ :

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد

نام و نام خانوادگی: محمد کافی

سمت: رئیس دانشگاه فردوسی مشهد 

مدرک تحصیلی: دکتری زراعت و اصلاح نباتات  

شماره تماس: 38802435

پست الکترونیک: m.kafi@um.ac.ir

 

آدرس صفحه خانگی دکتر محمد کافی: http://m.kafi.profcms.um.ac.ir

 

 

kafi

 

ارتباط با ریاست دانشگاه : https://www.um.ac.ir/Contact_pres.html


 

معرفی مدیریت دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه :

این مدیریت مسؤول پیگیرى مستقیم امور ادارى و اجرایى رئیس دانشگاه و ایجاد هماهنگى لازم جهت انسجام فعالیتهاى واحدهاى دانشگاه است. همچنین امور مربوط به مدیریت وب سایت دانشگاه، تبلیغات و اطلاع رسانی نیز بر عهده این مدیریت می باشد.


• تنظیم و هماهنگی برنامه¬ های کاری و ملاقات¬های رئیس دانشگاه
• مدیریت دفتر ریاست دانشگاه و هماهنگی ارتباطات اداری رئیس دانشگاه
• ابلاغ و پیگیری اجرای دستورات ریاست دانشگاه به واحدهای دانشگاه
• مدیریت تشکیل و برگزاری جلسات رئیس دانشگاه، تنظیم دستور و صورت جلسات، ابلاغ و پیگیری آن¬ها، و انجام مکاتبات لازم در این خصوص
• پاسخگویی و رسیدگی به مشکلات ارباب رجوع با هماهنگی و پیگیری از واحدهای مختلف دانشگاه
• تشکیل جلسات، تنظیم برنامه‌های نشست¬ها، هماهنگی در برگزاری مراسم‌ها و فعالیت¬های عمومی دانشگاه، انجام امور تشریفاتی و نظارت بر اجرای صحیح اینگونه فعالیت¬ها
• انجام امور مربوط به دعوت از شخصیت¬های داخل و خارج از کشور با همکاری واحدهای ذی¬ربط و انجام تشریفات مربوطه
• جمع¬آوری و انتشار اخبار و اطلاعات دانشگاه، اطلاع¬رسانی داخلی و خارجی، مدیریت تبلیغات و اطلاع¬رسانی رسانه¬ ای، اینترنتی و محیطی دانشگاه
• اجرای کلیه امور مطبوعاتی و رسانه¬ای دانشگاه و ارائه پاسخ به مراجع بیرونی در موارد مقتضی
• اجرای برنامه¬ های افکارسنجی داخلی و اجتماعی و تدوین گزارش¬های مربوطه با هماهنگی واحدهای دانشگاه
• مدیریت وب سایت¬های اطلاع¬ رسانی دانشگاه و نظارت بر سایر وب سایت-های دانشگاه

 

  • کارکنان  دفتر ریاست و روابط عمومی  دانشگاه

نام و نام خانوادگی: دکتر  عادل سپهر

سمت: مدیر دفتر ریاست و  روابط عمومی

مدرک تحصیلی: دکتری ژئومورفولوژی

تخصص: تغییرات اکوسیستم و چشم انداز

شماره  تماس: 38802436

پست الکترونیک :   adelsepehr@um.ac.ir

 آدرس صفحه خانگی دکتر عادل سپهر:

http://adelsepehr.profcms.um.ac.ir/

 

as

نام و نام خانوادگی: علیرضا سعادت

سمت: رئیس اداره روابط عمومی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی 

شماره تماس: 38802410

پست الکترونیک : seadat-al@um.ac.ir

 

 

98722

نام و نام خانوادگی: محمد علی عبدی زاده

سمت: کارشناس روابط عمومی الکترونیک

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

شماره  تماس: 38802418

پست الکترونیک: abdyzadeh@yahoo.com

 

 

abdy

نام و نام خانوادگی: محسن معصومی

سمت: کارشناس روابط عمومی

مدرک تحصیلی: کارشناس تبلیغات فرهنگی

شماره تماس : 38802426

پست الکترونیک:

mmaassoommii11336600@yahoo.com

 

 

masoomi

نام و نام خانوادگی: جواد روحانی نژاد

سمت: مسئول دفتر ریاست

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ

شماره داخلی: 38802435

ایمیل: rowhani.javad@gmail.com

rohani

 

 

 

نام و نام خانوادگی:  معصومه کربلایی

سمت: کارشناس روابط عمومی و رسانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی مدیریت

شماره تماس : 38802436

پست الکترونیک : karbalai@um.ac.ir

 

 

karbalaee
 

نام و نام خانوادگی:  ناهید صبوریان

سمت: کارشناس روابط عمومی و رسانه

مدرک تحصیلی: کارشناسی

شماره تماس : 38802004

 
   

 

 

آخرین اخبار