گزارش تصویری تقدیر از خدمات کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد سری اول

ارسال شده در تاریخ :

تقدیر از خدمات کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد   در  مراسم بزرگداشت روز کارمند

]چهارشنبه 7 شهریور ماه 1397

k35

k36

k24

k25

k20

k21

k22

k23

k26

k27

k28

k29

k30

k31

k32

k34

k37

k33

آخرین اخبار