ارسال شده در تاریخ :

مجله پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دانشگاه فردوسی مشهد در آخرین ارزیابی کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1396، رتبه A را کسب نموده است.

این مجله در ارزیابی ضریب تأثیر پایگاه استنادی جهان اسلام IF برابر 0.22 بدست آورده است.

مجله پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت از ابتدای سال 1390، به صورت دو فصلنامه منتشر می شود و به استناد مجوز "کمیسیون نشریات علمی کشور" دارای اعتبار علمی- پژوهشی می‌باشد.

این مجله عضو کمیته بین المللی اخلاق در انتشار (COPE) و متعهد به رعایت اصول آن است.

تصویر مجله در ابعاد بزرگتر:

m_tarbiyaty

آخرین اخبار