چهارمین مجمع روسای دانشگاه های ایران و جهان عرب در دانشگاه فردوسی مشهدبرگزار می شود

ارسال شده در تاریخ :

روز سه شنبه‏ 25 اردیبهشت ماه 97 دکتر محمد کافی‏ْ‏‏ًَ‏ رئیس دانشگاه فردوسی مشهد طی دیدار با دکتر محمد علی ربانی رئیس مرکز مطالعات فرهنگی بین المللی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با برگزاری چهارمین مجمع روسای دانشگاه های ایران و جهان عرب در دانشگاه فردوسی مشهد موافقت کرد. در این نشست دکتر کافی با قدردانی از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای بهره بری از توان و تجربه دانشگاه های برتر ایران برگزاری مطلوب این مجمع براساس استانداردهای بالای شهر مقدس مشهد در دانشگاه فردوسی مشهد را خواستار شد. همچنین دکتر احسان قبول مدیر همکاریهای علمی و بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به همکاری های پیشین دانشگاه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خواستار حمایت های مالی بیش از پیش آن سازمان از برنامه های مشترک با دانشگاه شد.

وی ابراز امیدواری کرد حوزه های همکاری دانشگاه و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در دیگر حوزه های جغرافیایی از جمله شبه قاره نیز گسترده تر شود. دکتر ربانی در این نشست با تشکر و قدردانی از دانشگاه فردوسی مشهد برای برگزاری برنامه های مشترک با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کلیه برنامه ها را موفق معرفی کرد و با اشاره به جایگاه برتر دانشگاه فردوسی مشهد در عرصه بین الملل خصوصا منطقه خواستار برگزاری چهارمین مجمع روسای دانشگاه های ایران و جهان عرب و نیز انتقال دبیرخانه دایمی این مجمع به دانشگاه فردوسی مشهد شد که با موافقت رئیس دانشگاه همراه گردید.

در این نشست مقرر شد این مجمع در روزهای 27 و 28 آبان ماه سال جاری با ریاست عالی رئیس دانشگاه در این مجمع و دبیری علمی دکتر احسان قبول و دبیری اجرائی آقای صفا کاظمیان مقدم معاون بین الملل مرکز فردوسی برگزار شود.

 

آخرین اخبار