ارسال شده در تاریخ :

در
حاشیه جشنواره آموزش دانشگاه فردوسی مشهد، نمایشگاه تاریخچه آموزش و پرورش و کتب
آموزشی در یکصد و پنجاه سال اخیر به همت ستاد این جشنواره از روز شنبه 11 اردیبهشت در دانشکده علوم تربیتی و
روانشناسی برپا شد.


در
بخش دیگری از این نمایشگاه تاریخی، سکه، اسکناس های قدیمی و مدارک آموزشی نیز به
نمایش درآمده است
. ساعت بازدید از نمایشگاه
8 صبح تا 16 عصر می باشد و بازدید کنندگان از توضیحات اسدی، مجموعه دار مشهدی نیز
بهره مند خواهند شد.


این نمایشگاه تا 15 اردیبهشت در دانشکده علوم
تربیتی و روانشناسی دایر می باشد..photo_2016_05_02_12_03_59N


آخرین اخبار