نشست هیئت‌علمی دانشگاه المستنصریه بغداد با مسئولان دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد،  در ادامه حضور مسئولین دانشگاه المستنصریه بغداد عراق، این هیئت با حضور در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد پیرامون عملیاتی کردن این توافق‌نامه گفت‌وگو کردند.

لازم به ذکر است پس از جلسه عمومی با حضور هیئت‌رئیسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد که در روز چهارشنبه 25 مهرماه 97 برگزار شد، گفت‌وگوهای تخصصی میان مدیران گروه‌های دو طرف انجام و مقرر شد گام‌های عملی درزمینهٔ تبادل دانشجو و استاد، چاپ مقاله در نشریات طرفین، آموزش زبان فارسی و برگزاری همایش‌های علمی مشترک مدنظر قرار گیرد.

آخرین اخبار