نشست مدیریت نوآوری با اعضای هیأت علمی جوان برگزار شد

ارسال شده در تاریخ :

نشست مدیریت نوآوری با اعضای هیأت علمی جوان دانشگاه با موضوع "جایگاه نوآفرینی / نوآوری در تربیت انسان ارزش آفرین"، روز سه شنبه، 14 آذر ماه در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در این نشست دکتر لطفی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با تاکید بر ایجاد علم نافع، به تعریف کلمه نوآوری پرداخت و گفت: داستان های موفقیت بسیار متنوع هستند و ما باید داستان منحصر به فرد خود را ایجاد کنیم.

وی با معرفی کتاب Mindset به تعریف طرز فکر بسته و طرز فکر رشد پرداخت و نوشتن افکار به صورت روزانه، تلاش برای یادگیری مطلب جدید، علت یابی برای طرز فکر ثابت، تلاش برای پرسیدن سوال به جای پاسخ دادن را از جمله فعالیت هایی برای تقویت طرز فکر رشد معرفی کرد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه همچنین در خصوص تربیت انسان ارزش آفرین اظهار کرد: وقت گذاشتن برای دانشجویان، ایجاد شبکه برای حل مسائل، آموزش تمرین صبر و پشتکار و تلاش برای آموزش مهارت های نرم را در این مهم تاثیرگذار دانست.

در پایان نشست، جلسه پرسش و پاسخ برگزار شد و اعضای هیأت علمی جوان دغدغه های خود را در حوزه پژوهشی و نوآوری مطرح کردند.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه