ارسال شده در تاریخ :

به گزارش خبرنگار روابط عمومی
دانشگاه فردوسی مشهد مستقر در دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی ، نشست عمومی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی ورودی جدید رشته علوم تربتی با مدیر گروه و 
استادان این رشته صبح روز دوشنبه 3 آبان 1395 در آمفی تاتر دانشکده علوم تربیتی و
روان شناسی  برگزار شد.


در ابتدای جلسه آقای دکتر کرمی
مدیر گروه به دانشجویان و همکاران هیات علمی گروه خوش آمد گفتند و سپس در خصوص
رشته علوم تربتی و جایگاه آن در دانشگاه و جامعه سخنانی مطرح نمودند.


برخی از استادان گروه علوم
تربیتی همراه با دکتر امین یزدی ریس دانشکده و دکتر مشهدی معاون پژوهشی دانشکده هم
در این جلسه حضور داشتند و به ایراد سخنرانی پرداختند
.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار