ارسال شده در تاریخ :

نشست
خبری اولین جشنواره ملی فناوری های آب: بهروری وباز چرخانی با حضور دکتر کامران
داوری رئیس این جشنواره و معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد، مهندس
محمد حسین جعفری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ،
مهندس
اسماعیلیان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی و 
مهندس علیرضا طباطبایی
مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب مشهد در روز یکشنبه 5 شهریور96 درسالن شورای سازمان
مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


دکتر
داوری رئیس اولین جشنواره ملی فناوری های آب: بهروری وباز چرخانی در این نشست ضمن
بیان اهمیت مساله آب در استان خراسان رضوی کاهش مصرف آب، انتقال آب و استفاده از
فناوری های نوین در کاهش آب را راه حل های پیشنهادی این مساله دانست. وی افزود ما
می بایست از آلودگی و هدر رفتن آب جلوگیری کنیم. وی تنها راه جلوگیری از هدر رفتن
آب را بازچرخانی آب دانست.


پس
از آن مهندس طباطبائی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب مشهد استفاده بهینه از آب و
ظرفیتهای منابع آبی را یکی از رویکردهای بازچرخانی آب دانست و افزایش ظرفیت تصفیه
آب برای مصارف فضای سبز شهری را یکی از اهداف شرکت آب و فاضلاب عنوان کرد.


وی
مدیریت تصفیه و مدیریت مصرف را به تنهایی اثربخش ندانسته و افزود: این دو در کنار هم معنا پیدا می کنند. مهندس
طباطبائی گفت باید سبدی تعریف شود که از همه روشها در آن استفاده شود.


مهندس
اسماعیلیان مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی نیز در این نشست تصریح کرد کشور
در تنش بحران آب قرار دارد و خراسان رضوی به دلیل شرایط آب و هوایی با تنش بیشتری
مواجه است. وی سرانه مصرف آب شرب خانگی استان را نسبت به میانگین کشور مطلوب دانست
اما خاطر نشان ساخت این به تنهایی کافی نیست. وی همچنین به جداسازی آب شرب از آب
بهداشت نیز اشاره کرد.


مدیرعامل
شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد درصورت اجرای کامل فرایند
بازچرخانی آب می توان به میزان 80 درصد از آب مصرفی را دوباره به چرخه آب
بازگرداند. به عقیده وی ما به عنوان دولت مجری و بهره برداری خوبی نیستیم و می
بایست کلیه این فرایند ها به بخش خصوصی واگذار گردیده و ما فقط نقش حاکمیتی و
نظارتی را داشته باشیم.


مهندس
جعفری مدیر عامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی نیز در این نشست اظهار داشت تقسیمات
آب منطقه ای با تقسیمات سیاسی و کشوری متفاوت بوده و تابع سفره های آب زیرزمینی می
باشد. وی اظهار نگرانی کرد که در مناطقی با شرایط بحران سالانه بیش از یک متر آب
در سال کاهش می یابد.


وی در خصوص سهم مصرف آب در کشور اظهار داشت 89 درصد آب مصرفی
کشور در بخش کشاورزی، 3 درصد در بخش صنعت و 9 درصد در بخش شرب و خدمات مصرف می
گردد و این نشان دهنده ضرورت توجه به کنترل آب در بخش کشاورزی می باشد. وی از جمله
اقدامات اخیر را مجهز نمودن چاه های آب به سیستم هوشمند بیان کرد.


لازم
به ذکر است نخستین جشنواره ملی بهره‌وری و بازچرخانی آب به همت دانشگاه فردوسی
مشهد با همکاری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری،استانداری خراسان رضوی ، بنیاد
ملی نخبگان استان و پارک علم و فناوری خراسان رضوی با تکیه‌بر متخصصین، محققین،
مخترعین، نخبگان علمی و دست‌اندرکاران برجسته سراسر کشور در شهریورماه سال 1396 به
مدت سه روز از تاریخ 21 الی 24 شهریور ماه 96 در دو بخش عمده علمی و فناوری برگزار
می شود.


شایان‌ذکر
می‌باشد این جشنواره در راستای تحقق اهداف زیر برگزار خواهد شد:


-
گسترش روحیه نوآوری، شکوفایی، تتبع و فعالیتهای علمی و فناوری در حوزه بازچرخانی
آب و فرسایش


-
اثربخش نمودن فعالیتهای نوآورانه و ارتقاء سطح و افزایش تعامل بین مراکز دولتی،
بخش خصوصی و مراکز آموزشی و پژوهشی


-
شناسایی، معرفی و بسترسازی برای حمایت از نوآوران استان


-
ایجاد بستر تجاری‌سازی طرحهای نوآورانه و فناوریهای نوین


800515


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار