ارسال شده در تاریخ :

نخستین جشنواره ی ملی فناوری های آب ، بهره وری
و بازچرخانی توسط دانشگاه فردوسی مشهد زیر
نظر معاونت علمی – فناوری ریاست جمهور ، استانداری خراسان رضوی و بنیاد ملی نخبگان
در روز سه شنبه 21 شهریور ماه 1396 در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد افتتاح شد .


به گزارش روابط عمومی دانشگاه در جریان آیین
افتتاحیه این جشنواره دکتر بهرامی ، معاون
پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد ، ضمن عرض خیر مقدم به حاضران اظهار نمود:
دانشگاه فردوسی مشهد مفتخر است که میزبان نخستین دوره از این جشنواره است .مسئله ی آب یک امر اساسی
است و معاونت پژوهش و فناوری در قبال این مسئله ی بزرگ مسئولیت دارد


دکتر بهرامی ضمن اشاره به مصادیق توسعه و
پیشرفت در تمدن ها بیان کرد : مسئله ی آب
بحث تکوین یک تمدن نیست بحث باقی ماندن یک تمدن است و عدم تعادل در این مولفه منجر
به نابودی می شود و چنانچه این تعادل مختل شود بازگرداندن آن کار آسانی نیست .


وی افزود : دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری
سازمان های مختلف سعی در بازگرداندن این تعادل دارد لذا این جشنواره یک نقطه شروع است و از بخش های مهم آن می توان به فن بازار اشاره کرد که نقطه ی اتصال
مخترعین به سرمایه گزاران است .


معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فردوسی مشهد ضمن تشکر و قدردانی از معاونت علمی –فناوری
ریاست جمهوری ، وزارت نیرو ، جهاد کشاورزی ، بنیاد ملی نخبگان گفت : دانشگاه فردوسی مشهد علاقمند است در کنار
این سازمان ها این حرکت همگرا را شروع کند .


در ادامه مراسم افتتاحیه، مهندس ابراهیم نیا ، مدیر کل برنامه ریزی کلان
آب و آبفای وزارت نیرو ، اظهار داشت : نقش آب در توسعه ی کشور ها و حفظ
و پایداری زندگی بشری اهمیت ویژه ای دارد . همچنین آب در توسعه ی اقتصادی تمام
کشور ها نقش محوری دارد و از مولفه های اصلی حفظ اکوسیستم ها و محیط زیست است .


وی در ادامه تصریح کرد : آب در قرن 21 دغدغه
ی همه ی حکومت ها حتی حکومت های توسعه
یافته است . بحران آب به عنوان سومین ریسک
در همه ی دنیا در چند سال گذشته مطرح شده است .مهندس ابراهیم نیا با بیان اهمیت مدیریت منابع
آب گفت : اگر روزی در یک منطقه آبی وجود نداشته باشد ، منجر به کوچ جمعیت می شود
که مشکلاتی را هم در حوزه ی مبدا و هم مقصد به وجود می آورد .


وی با اشاره به مبحث پساب و بازچرخانی و اهمیت آن در وزارت نیرو از بانیان این
جشنواره به ویژه دانشگاه فردوسی تشکر و قدردانی کرد .


مهندس شایانفر ، رئیس سازمان مدیریت بحران
استان خراسان رضوی نیز با حضور در این
مراسم در سخنانی اظهار نمود: در حوزه ی آب
کشور با چالش های اساسی رو به رو هستیم که از جمله ی آنها می توان به محدودیت منابع آبی ، تغییرات آب و هوایی ، کاهش
سرانه ی آب ، برداشت بی رویه حجم آب خروجی از کشور به ویژه افزایش روند آلودگی در
منابع آب ، هدررفت در حوزه ی آب شهری اشاره کرد .


وی ضمن اشاره به وابستگی 78 درصدی استان به
منابع آب زیرزمینی اظهار کرد : در حوزه ی مدیریت بحران حوادث و سوانح به دو دسته ی
ناگهانی و تند و یا تدریجی و کند تقسیم می شوند . اگر طوفانی رخ دهد همه ی دنیا
روی آن متمرکز می شود اما از آنجا که مسئله ی بحران آب تدریجی و کند است عاملی به
نام شوک ندارد و توجه چندانی به آن نمی شود .


مهندس شایانفر افزود : بحران زمانی ایجاد می
شود که تعادل بین منابع و نیاز ها بر هم بخورد . اگر بپذیریم موضوع آب وارد بحران
شود ضرورت دارد تا از منابع آبی محافظت کنیم ، خود را سازگار و مصارف را کم کنیم . در حوزه ی
مدیریت آخرین مرحله تخلیه ی مناطق است


رئیس سازمان مدیریت بحران استان خراسان رضوی
ضمن ابراز امیدواری از برگزاری این جشنواره ، بحث سازگاری و استفاده از فناوری های
نوین را پراهمیت عنوان کرد .


دکتر احمدی زاده رئیس بنیاد ملی نخبگان و دکتر
زارع مشاور وزیر جهاد کشاورزی از سخنرانان آیین افتتاحیه ی این جشنواره بودند .


لازم به ذکر است این جشنواره تا
روز پنجشنبه 23 شهریور ماه همراه با برگزاری سمینار ها ، همایش ها ، نمایشگاه و نشست های تخصصی ادامه
خواهد داشت .


خبرنگار: شهابی.یعقوب پور


800572


800573


800574


800575


800576


آخرین اخبار