مدیر گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :

در حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر محمد عابدی استادیار دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه به مدت دو سال در سمت مدیر گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد

در این حکم آمده است:

با سلام و احترام،

 بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده علوم اداری و اقتصادی به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به‌عنوان مدیر گروه حقوق این دانشکده منصوب می‌شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید. توفیق روزافزون شمارا از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

دکتر محمد عابدی استادیار گروه آموزشی حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه می‌باشد که در سال‌های 93 لغایت 1396 مدیریت دفتر حقوقی دانشگاه را عهده‌دار بوده است.

آخرین اخبار