مدیرگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه فردوسی مشهد منصوب شد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی  دکتر مجتبی کفاشان کاخکی استادیاردانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه را به سمت مدیرگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی  دانشگاه فردوسی مشهد منصوب  کرد.

در این حکم آمده است:

بنا به پیشنهاد ریاست محترم دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی به موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به عنوان مدیر گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی این دانشکده منصوب می‌شوید. ضروری است برنامه مدون گروه را منطبق بر رویکردهای آموزشی و پژوهشی دانشکده و بر اساس سند راهبردی دانشگاه تهیه و اجرای آن را با بهره‌گیری از خرد جمعی در فضایی آکنده از همدلی و وفاق در اولویت کاری خود قرار دهید.

توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

 

 لازم به ذکر است دکتر مجتبی کفاشان کاخکی  استادیار گروه آموزشی علم اطلاعات ودانش شناسی  دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد می‌باشد.

 

آخرین اخبار