ارسال شده در تاریخ :

سخنرانی عمومی دکتر منصور معتمدی عضو هیأت علمی گروه ادیان و عرفان تطبیقی، با موضوع "اسطوره و دین" روز شنبه 25 آبان 1398 با حضور دانشجویان و اعضاء هیأت رئیسه دانشکده علوم ریاضی در سالن شورای این دانشکده برگزار گردید.

وی در این خصوص، تعاریف زیبایی از اسطوره را  با استفاده از اشعار بزرگان شعر فارسی بیان نمود و به تعابیر ادبی و عرفانی آن نیز اشاره کرد. همچنین برای آشنایی بیشتر با مفهوم اسطوره شناسی و مضامین آن درتاریخ شعر و ادبیات و ادیان مختلف و دیدگاه های دینی سخن گفت، و برای تبیین موضوع به مثالهای شعری زیبا و ادبی استناد نمود.

98082713

98082714

 

آخرین اخبار