راه‌اندازی شبکه جامع نظرسنجی واحدهای معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد به‌منظور انجام پایش های مستمر و ثابت؛ ایجاد تصویری کلی از عملکرد بخش‌های مختلف معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه؛ ارائه بازخورد به مدیران بخش‌ها و اتخاذ تصمیم‌های موردنیاز و همچنین ایجاد فرایند مقایسه‌ای بین پایش های انجام‌شده، شبکه جامع نظرسنجی مدیریت‌های معاونت فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد را راه‌اندازی نمود.

به گزارش روابط عمومی معاونت فاد، این شبکه درصدد استخراج میزان آشنایی دانشجویان با بخش‌های مختلف معاونت فاد؛ میزان مشارکت دانشجویان؛ میزان استفاده دانشجویان از خدمات فیزیکی ارائه‌شده در این بخش‌ها همچنین احصاء آسیب‌های موجود در بخش‌های مختلف حوزه معاونت است که به‌تبع یافته‌های به‌دست‌آمده راهکارهای اجرایی را نیز به مدیران پیشنهاد می‌کند.

دکتر روح‌الله اسلامی عضو هیئت‌علمی دانشگاه و رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در تکمیل این خبر افزود: این نظرسنجی‌ها به‌صورت منظم برنامه‌ریزی و قابل‌اجراست که به‌صورت فصلی پایش مدیریت رفاه و سلامت دانشجویان و مرکز مشاوره و توانمندسازی دانشجویان را در دستور کار دارد؛ و در هر ترم تحصیلی پایش مدیریت فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی و مدیریت تربیت‌بدنی را انجام و درنهایت سالانه پایش شورای انضباطی دانشجویان را انجام می‌دهد.

مزیت استفاده از این سامانه، در دسترس بودن سامانه، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، امکان رصد مداوم پرسشگران و نظارت بر حسن انجام پرسشگری، عدم چاپ برگه‌های نظرسنجی و قرارگیری در راستای اهداف دانشگاه سبز، امکان ارسال لینک پرسشنامه‌ها در سامانه پرتال یا پویا در موارد موردنیاز و ... می‌باشد.

فرایند کار بدین گونه است که بعد از مطالعه بخش موردنظر جهت پایش، پرسشنامه‌ها تنظیم و برای مدیر بخش جهت تأیید سؤالات ارسال می‌گردد. بعد از تأیید مدیر پرسشنامه جهت بارگذاری در سایت کافه پردازش طراحی می‌گردد. این سامانه امکان جمع‌آوری داده به‌صورت مجازی یا حضوری را -به‌وسیله گوشی همراه، تبلت یا رایانه- فراهم می‌کند. بعدازآن جلسه توجیهی با پرسشگران برگزار و با توجه به اهمیت موضوع نمونه‌گیری انجام می‌شود و داده‌ها به‌طور مستقیم توسط پرسشگران در محیط دانشگاه (دانشکده‌ها و خوابگاه‌ها) جمع‌آوری می‌گردد.

درنهایت یافته‌ها به همراه پیشنهاد‌ها و راهکارهای اجرایی برای معاونت محترم فرهنگی- اجتماعی و دانشجویی و همچنین مدیر بخش مربوطه ارسال می‌شود.

رئیس گروه مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی- اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد در پایان اظهار نمود: ازجمله اقدامات این گروه، نظرسنجی رضایت دانشجویان از خدمات مدیریت رفاه و سلامت دانشگاه می‌باشد که گزارش آن تهیه و تدوین‌شده است.

آخرین اخبار