ارسال شده در تاریخ :

در
حکمی که از سوی دکتر کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد صادر شد، دکتر محمد سعید عبد
خدایی دانشیار گروه آموزشی روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی این دانشگاه با
حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی
در علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد در سمت خود ابقا شد.


در
این حکم آمده است:


بنا
به پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، به موجب این حکم با حفظ وظایف
آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در سمت رئیس پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم
انسانی ابقاء می شوید. توفیق روزافزون شما را از خداوند متعال خواستارم.


لازم
به ذکر است دکتر محمد سعید عبد خدایی دانشیار گروه آموزشی روانشناسی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی
مشهد می باشد که علاوه بر دکتری روان ‌شناسی تربیتی دانش‌آموخته ده سال درس خارج
حوزه علمیه مشهد بوده و دارای تألیف یک جلد کتاب، 40 عنوان مقاله در مجلات علمی،
پژوهشی داخلی و خارجی و 32 مقاله در همایش‌های ملی و بین‌المللی و راهنمائی و
مشاوره بیش از یکصد رساله و پایان‌نامه می‌باشد.مدیریت گروه آموزشی روانشناسی به مدت 5 سال و معاون پژوهشی دانشکده علوم تربیتی  و روانشناسی به مدت چهارسال و ریاست پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی از سال 93 تا کنون از جمله سوابق اجرائی ایشان می‌باشد.


 .کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium


آخرین اخبار