دوره آموزشی ارزیابی در نظام آموزش مهندسی ایران: از آرمان تا واقعیت ویژه اعضای هیات علمی گروه های مهندسی

ارسال شده در تاریخ :

1400042701

1-  عنوان دوره: ارزیابی در نظام آموزش مهندسی ایران: از آرمان تا واقعیت

 

2-  مخاطب دوره:  اعضای هیات علمی گروه‌های مهندسی

3-  هدف کلی دوره: آشنایی با ارزشیابی در آموزش مهندسی

·          ارزیابی درونی و بیرونی: رویکردی زیربنایی برای تضمین کیفیت در آموزش مهندسی

·          برخی تجربه‌ها در ارزیابی کیفیت آموزش عالی با تاکید بر آموزش مهندسی

·          ویژگی‌های الگوی مورد استفاده "آبت" برای ارزیابی آموزش مهندسی

·          ارزیابی درونی در ایران با تاکید بر آموزش مهندسی

·          چگونه می‌توان از کیفیت آموزش و یادگیری الکترونیکی در آموزش مهندسی اطمینان یافت؟

·          عوامل بازدارنده و موانع ارزیابی کیفیت در آموزش مهندسی.

4- سرفصل آموزشی:

·          نگاهی به اصطلاحات ارزشیابی برنامه

·          تعریف ارزشیابی در نظام آموزش مهندسی

·          نظام آموزش مهندسی و عوامل مورد ارزیابی آن

·          تعریف کیفیت در آموزش عالی

·          سطوح ارزیابی کیفیت آموزش مهندسی

·          نگاهی به برخی تجربه‎‌های جهانی تا ارزیابی کیفیت آموزش مهندسی

 

5- اهداف رفتاری: توانایی پاسخ به سوالات زیر

·         منظور از کیفیت در نظام آموزش مهندسی چیست و چگونه از طریق ارزیابی مستمر می توان آن را ارتقاء بخشید؟

·         چگونه ارزیابی مستمر در آموزش عالی ایران آغاز شد و به نظام آموزش مهندسی انتقال یافت؟

·         برای انجام ارزیابی مستمر در آموزش عالی و آموزش مهندسی در ایران ، چگونه انگاره پردازی شده است؟

·         منظور از استادارد، ملاک و نشانگر در ارزیابی آموزش مهندسی چیست؟

·         در صورتی که استاندارد های ملی در آموزش مهندسی وجود نداشته باشد، چگونه می توان کیفیت آموزش مهندسی را سنجید و ارتقاء داد؟

·         نقش ارزیابی مستمردر اشاعه فرهنگ کیفیت چیست و چگونه در آموزش مهندسی فرهنگ کیفیت اشاعه می یابد؟

·         نهادهای ارزیابی مستمر در نظام  های آموزش عالی و مهندسی در ایران و دیگر کشورها کدامند؟

·         پیامد های یادگیری در آموزش مهندسی چه نقشی در ارتقاء کیفیت آموزش مهندسی دارد؟

·         ارزیابی درونی و برونی در آموزش مهندسی چیست و چه نقشی در ارتقاء کیفیت آموزش مهندسی دارند؟

·         مراحل  ارزیابی مستمر کیفیت در یک نظام برنامه آموزش مهندسی (برنامه درسی / گروه آموزشی/ دانشکده) چیست و چگونه می توان به انجام رساند؟

6- مدرس دوره: جناب آقای دکتر عباس بازرگان هرندی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران)

 

7-  مدت آموزش: 4 ساعت

 

8- نحوه برگزاری دوره: مجازی

9- زمان برگزاری: چهارشنبه 15 دیماه 1400 ساعت 8:30  الی  12:30

10- مکان برگزاری: لینک دوره اعلام خواهد شد.           

11- فناوری‌های یادگیری: Adobe Connect                                                                       

12- روش ارائه محتوا: کارگاهی   n         

13-  تاریخ ثبت نام: 4 الی 7 دیماه 1400

14- نحوه ثبت نام:  پورتال پویا- لبه توسعه منابع- منوی توسعه منابع انسانی- زیر منوی ثبت‌نام در دوره‌ها و آزمون‌ها

15-  نحوه پرداخت هزینه: برای شرکت کنندگان دانشگاه فردوسی مشهد: رایگان – برای شرکت کنندگان سایر دانشگاه‌ها و سایر موسسات دولتی: 120.000 تومان

16- تاریخ نظرسنجی: 16 الی 23 دیماه 1400  (صدور گواهینامه دوره آموزشی منوط به تکمیل فرم نظرسنجی می‌باشد.)

17- شرایط شرکت در دوره:

  • غیبت در این دوره مجاز نمی‌باشد.
  • تاخیر در ورود و تعجیل در خروج به سامانه، بیش از 15 دقیقه به منزله غیبت می‌باشد. بدیهی است گواهینامه آموزشی برای غایبین صادر نمی‌گردد.
  • صدور گواهینامه دوره آموزشی منوط به تکمیل فرم نظرسنجی می‌باشد.

آخرین اخبار