دانش برای همه

ارسال شده در تاریخ :

سخنان دکتر حسین شریفان دانشیار گروه آموزشی علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد  در خصوص کارورزی  که در قالب برنامه دانش برای همه، با تلاش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در سایت دانشگاه جهت بهره‌برداری درج‌شده است.

برای مشاهده فیلم روی تصویر زیر کلیک کنید

sharefan 

 

 

سخنان دکتر مریم مقدم متین عضو هیئت‌علمی گروه زیست‌شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص سلول‌های بنیادی، ویژگی‌ها و کاربردهای آن در بیولوژی و پزشکی که در قالب برنامه دانش برای همه، با تلاش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در سایت دانشگاه جهت بهره‌برداری درج‌شده است.

برای مشاهده فیلم روی تصویر زیر کلیک کنید

moghadammatin

 

 

سخنان دکتر عباس مفیدی عضو هیئت علمی گروه جغرافیای دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد  در خصوص پدیده های جوی و تغییرات اقلیمی که  در قالب برنامه دانش برای همه، با تلاش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در سایت دانشگاه جهت بهره‌برداری درج‌شده است.

برای مشاهده فیلم روی تصویر زیر کلیک کنید

 kadrmofidy3

 سخنان دکتر محمدرضا جعفر زاده استاد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد  در خصوص مسئله آب و توسعه پایدار در اقلیم خشک که  در قالب برنامه دانش برای همه، با تلاش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در سایت دانشگاه جهت بهره‌برداری درج‌شده است.

برای مشاهده فیلم روی تصویر زیر کلیک کنید

jafarzadeh5

 

 

سخنان خانم دکتر بحرینی عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد  در خصوص سرما خوردگی که  در قالب برنامه دانش برای همه، با تلاش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در سایت دانشگاه جهت بهره برداری درج‌شده است.

برای مشاهده فیلم روی تصویر زیر کلیک کنید

 kadraslibahreyni3

 

 

سخنان دکتر کامران داوری استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در قالب برنامه دانش برای همه، با تلاش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در سایت دانشگاه جهت بهره برداری درج‌شده است.

برای مشاهده فیلم روی تصویر زیر کلیک کنید

 200


 

 

1 پیوست

آخرین اخبار