ارسال شده در تاریخ :

بر اساس گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد ، 26 دانشگاه ایران در فهرست 963 دانشگاه مؤثر دنیا قرار گرفتند که دانشگاه فردوسی مشهد رتبه نخست دانشگاه جامع شهرستان را در شاخص تأثیر علمی به خود اختصاص داد .

دانشگاه تهران و تربیت مدرس رتبه‌های نخست دانشگاه‌های جامع پایتخت را در این شاخص کسب کرده‌اند ، همچنین دانشگاه فردوسی مشهد رتبه نخست دانشگاه‌های جامع شهرستان را در شاخص همکاری‌های علمی و دسترسی آزاد به انتشارات به خود اختصاص داده است .

همچنین دانشگاه فردوسی مشهد موفق به کسب جایگاه ممتاز جهانی در زمینه‌های ریاضیات و علوم کامپیوتر (با رتبه 176) و علوم فیزیک و مهندسی (با رتبه 246)، علوم زیستی و علوم زمین (با رتبه 292) شده است.  

لازم به توضیح است دانشگاه‌های تهران ، تربیت مدرس و واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی به ترتیب رتبه‌های برتر دانشگاه جامع پایتخت را در شاخص‌های مورداشاره کسب کرده‌اند.

شایان‌ذکر است رتبه‌بندی لایدن مبتنی بر داده‌های کتابشناختی است که از وب او ساینس (web of Science)  دریافت می‌شود. وب او ساینس شامل ۳ نمایه نامه علوم، علوم اجتماعی و علوم انسانی و هنر است. در این رتبه‌بندی کتاب و انتشارات کنفرانس‌ها دخالت ندارد.

ملاک لایدن برای انتخاب ۹۶۳ دانشگاه برتر جهان، تعداد انتشاراتی صورت گرفته است که در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ در وب او ساینس(web of Science ) نمایه شده است.

رتبه‌بندی لایدن آمارهایی را در سطح پنج رشته موضوعی اصلی شامل زیست پزشک و علوم بهداشتی، علوم حیاتی و زمین، ریاضیات و کامپیوتر، علوم طبیعی و مهندسی و علوم انسانی و اجتماعی فراهم آورده است. هرکدام از این رشته‌های موضوعی اصلی دارای تعدادی از زیرشاخه‌ها است که درمجموع شامل ۴۵۳۵ رشته موضوعی است.

لایدن با استفاده از مجموعه‌ای از شاخص‌های پیچیده کتابشناختی، آمارهای موردنظر را در سطح تأثیر علمی، همکاری‌ها، دسترسی آزاد به انتشارات و تنوع جنسیتی دانشگاه‌ها فراهم می‌آورد.

آخرین اخبار