دکتر رحیمی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاهی هوشمند و پیشرو در زمینه فعالیت های پژوهشی است

ارسال شده در تاریخ :

دکتر رحیمی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هیأت همراه، روز پنج شنبه، 24 مهرماه ضمن بازدید از مراکز پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، در نشست روسا و معاونین دانشکده ها شرکت کردند.

دکتر رحیمی در این نشست با بیان اینکه دانشگاه فردوسی مشهد موقعیت بالایی در بین دانشگاه های کشور از منظر پژوهشی دارد، گفت: دانشگاه فردوسی دانشگاهی هوشمند است که مسیرهای درستی را در پیش گرفته است و بسیاری از برنامه هایی که پیش از این در اولویت قرار داشته است را به اتمام رسانده است.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اهمیت چاپ مقاله در مجلات بین المللی اشاره کرد و یادآور شد: تا زمانی که داده های اساتید و پژوهشگران در یک بستر بین المللی در معرض نقد و آزمون قرار نگیرد، مرجعیت علمی آن مشخص نخواهد شد.

وی از اهتمام دانشگاه فردوسی مشهد در ایجاد و تقویت دوره های پسادکتری قدردانی کرد و یادآور شد: آیین نامه پسادکتری در ماه های آینده به عنوان یک آیین نامه کلی به تصویب خواهد رسید که سایر دانشگاه های ایران نیز براساس این دستورالعمل اقدام کنند.

وی به ابتکار دانشگاه فردوسی مشهد در استمرار تحقیقات دانش آموختگان دکتری اشاره کرد و ادامه داد: این اقدام دانشگاه فردوسی مشهد می تواند به عنوان الگو برای سایر دانشگاه ها معرفی شود تا دانشجویان دکتری پس از اتمام دوره بتوانند از امکانات و ظرفیت های دانشگاه برای ارتقای پروژه های تحقیقاتی خود بهره ببرند.

دکتر رحیمی اضافه کرد: ظرفیت پذیرش دانشجویان دکتری باید محدود شود و در مقابل باید اقداماتی انجام دهیم که دانش آموختگان دکتری در جامعه رها نشوند و ظرفیت جذب آنها در صنعت و دانشگاه فراهم شود.

وی با اشاره به برتری دانشگاه فردوسی مشهد در بین دانشگاه های شرق کشور اظهار کرد: اثرگذاری دانشگاه ها در شهر و منطقۀ خود باید در اولویت دانشگاه ها قرار گیرد و رسالت دانشگاه فردوسی این است که تجربیات خود را در اختیار دانشگاههای منطقه قرار دهد تا به تدریج فاصله کیفی و بازده علمی دانشگاه های استان نیز ارتقا یابد.

پیش از سخنان دکتر رحیمی، دکتر بهرامی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه با معرفی طرح کلان پژوهشی دانشگاه در سالهای اخیر عنوان کرد: معاونت پژوهش و فناوری براساس اکوسیستمی فعالیت می کند که ارزش های آن براساس رهبری در جهان، تاب آوری و رفاه عمومی و اجتماعی تعریف شده است.

وی ادامه داد: برای رسیدن به این ارزش ها، دانشگاه فردوسی مشهد سه فعالیت عمده یعنی پژوهش، نوآوری و تجاری سازی را در اولویت خود قرار داده است که نتیجه آن دسترسی به رضایتمندی برای جامعه دانشگاهیان خواهد بود.

در ادامه این نشست دکتر صال مصلحیان، مدیر پژوهشی و دکتر ملک زاده، مدیر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه گزیده ای از فعالیت و اقدامات واحد مربوطه را ارائه کردند.

گفتنی است پیش از این نشست، دکتر رحیمی و هیأت همراه از پژوهشکده هوا و خورشید، آزمایشگاه رباتیک و مرکز فناوری های پیشرفته که نمایشگاهی از طرح های برون دانشگاهی و شرکت های مرکز رشد در آن دایر بود، بازدید کردند.

9907240299072403

99072404

99072405

 

آخرین اخبار