ارسال شده در تاریخ :

 مهـدکودک دانشکـده علوم تربیتی و روان شنـاسی دانشگاه فردوسی مشهد  آمادگی خود را جهت ثبت نـام در سال تحصیلی  98-97   در گروه های سنی 6-2 سال به شرح زیر اعلام می دارد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر و راهنمای ثبت نام در مهد کودک روی فایل زیر کلیک کنید.

 

1 پیوست

آخرین اخبار