ارسال شده در تاریخ :

به اطلاع دانشجویان محترم ورودی جدید (سال تحصیلی  98-1397) دانشگاه فردوسی مشهد می رساند : سامانه ثبت نام طرح خوشه بندی شهاب ویژه ثبت نام دانشجویان نو ورود دانشگاه فردوسی مشهد در نیمه اول آبان ماه فعال خواهد شد و دانشجویان می توانند نسبت به ثبت نام در این طرح از طریق پرتال دانشجویی اقدام نمایند.

لازم به ذکر است دانشجویانی که در مقطع تحصیلی قبلی در این طرح ثبت نام کرده و پذیرفته شده اند، بدلیل تغییر شماره دانشجویی و اطلاعات پرتال آنها، باید با شماره دانشجویی دوره فعلی در سامانه ثبت نام نمایند.

نکته اول : کلیه تسهیلات دفتر استعدادهای درخشان تنها در قالب طرح خوشه بندی و به دانشجویان پذیرفته شده بر اساس نوع خوشه اعطا می گردد.

نکته دوم: زمان دقیق فعال شدن سامانه ثبت نام از طریق پرتال خبری دانشجویی به اطلاع خواهد رسید.

 

گروه شناسائی و هدایت استعدادهای برتر دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

آخرین اخبار