ارسال شده در تاریخ :

موزه دانشگاه فردوسى مشهد پس از طی تلاش های مستمر و ارایه پرونده و مستندات و همچنین پس از دریافت مجوز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستى و گردشگرى، در کمیته بین المللی موزه ها و مجموعه هاى دانشگاهى به ثبت رسید.

این موزه به عنوان دهمین موزه دانشگاهى از جمهورى اسلامی ایران و یکى از نخستین موزه های شرق و شمال شرق کشور به این افتخار دست یافته است.

افزایش تعاملات بین المللى موزه دانشگاه فردوسى مشهد و استفاده از تجارب و حمایت هاى نهادهای بین المللی از نتایج این عضویت خواهد بود.

صفحه موزه دانشگاه فردوسی مشهد  در سایت UMAC به آدرس زیر قابل دسترسی است:

http://university-museums-and-collections.net/mashhad/ferdowsi-university-museum

 

آخرین اخبار