تقویم جدید و راهنمای زمان بندی انتخاب واحد نیمسال دوم 1399-1400

ارسال شده در تاریخ :

مشاهده تقویم آموزشی سال تحصیلی  1400-99 دانشگاه فردوسی مشهد بصورت فایل PDF

99092003

 تقویم آموزشی سال 1400- 1399

آخرین اخبار