تخصیص آموزه( اعتبار آموزشی) به اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

بر اساس طرح" ارزیابی و حمایت از فعالیت‎های آموزشی" (آحفا) اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد ، طرح آموزه (اعتبار آموزشی)، در هیئت‌رئیسه دانشگاه مصوب و اعتبار مربوط تخصیص‌یافته و از نیمســال دوم 98-97 قابل‌اجراست.

دکتر پیش‌قدم معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با روابط عمومی دانشگاه در تکمیل این خبر افزود: با عنایت به لطف خداوند متعال، اعتماد، همکاری و همدلی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد، در نیمسال گذشته شاهد رشد چشمگیر فعالیت‎های مؤثر آموزشی (طرح درس، بازنگری دروس و ...) در سطوح علمی و بین‌المللی بوده‎ایم. در همین راستا، بر اساس طرح" ارزیابی و حمایت از فعالیت‎های آموزشی" (آحفا) اعضای هیئت‌علمی، طرح آموزه (اعتبار آموزشی)، در هیئت‌رئیسه دانشگاه فردوسی مشهد مصوب و اعتبار مربوط تخصیص‌یافته و از نیمســال دوم 98-97 قابل‌اجراست. بر این اساس، فعالیت‎های آموزشی اعضای هیئت‌علمی در دو بخش "الزامات" و "توانمندی‎های آموزشی" ارزیابی، کارنامه مربوط صادر و معادل ریالی آن در موارد زیر قابل پرداخت می‎‌باشد:

1)خرید کالاهای کمک‌آموزشی

2)پرداخت هزینه دستیار آموزشی

3)پرداخت هزینه شرکت در کارگاه‎های آموزشی

4)پرداخت هزینه شرکت در کمیته‎های وزارت علوم، سازمان سنجش آموزش کشور و دیگر وزارتخانه‎های مرتبط

5)پرداخت هزینه بازدیدهای علمی دانشجویی

6)حمایت از طرح‎های آموزشی دانشگاهی

7)پرداخت هزینه دعوت از متخصصین میهمان داخلی در کلاس

دکتر پیش‌قدم معاون آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در پایان این گفتگو اظهار نمود: بی‎تردید تداوم موفقیت‎‎ها و ارتقای سطح کیفی آموزش تنها با مشارکت حداکثری و مستمر اعضای محترم هیئت‌علمی دانشگاه فردوسی مشهد محقق می‌شود.

آخرین اخبار