ارسال شده در تاریخ :

همایش توجیهی و آموزشی دانشجویان
پذیرفته شده مقطع کارشناسی
ودکتری عمومی دانشکده دامپزشکی با حضورمدیران گروه های آموزشی،نمایندگان
تشکلهای دانشگاهی و انجمن علمی دانشجویان دانشکده در محل تالار اجتماعات دانشکده دامپزشکی دانشگاه
فردوسی مشهد برگزار شد
.


در این مراسم پس از تلاوت
قرآن مجید و پخش سرود جمهوری اسلامی دکتر ملکی رئیس دانشکده  دامپزشکی ،پس ازخیر مقدم
به دانشجویان ورودی جدید ، رشته های دانشکده دامپزشکی را برای حاضران
معرفی نمود و استفاده از فرصت کنونی تحصیل را برای دانشجویان در عرصه علم آموزی وکسب دانش
ذی قیمت دانست.


در ادامه بخش های مختلف
دانشکده توسط نمایش فیلم به حاضران معرفی شد  سپس مدیران گروه های
آموزشی دانشکده و اساتید راهنمای دانشجویان ورودی 1395 دوره های کارشناسی و دکتری عمومی به دانشجویان حاضر معرفی
شدند.


این مراسم با سخنان امام
جماعت دانشکده ، مرکز مشاوره دانشجویی، کتابخانه مرکزی، دربخش توجیهی و آموزشی
دانشجویان ورودی جدید ادامه یافت. در پایان نیز انجمن علمی دانشکده با اجرای
برنامه ها ی طنز دامپزشکی و شعر خوانی دقایقی مفرح را برای دانشجویان ورودی جدیدفراهم
ساختند.


در حاشیه برگزاری مراسم
معارفه، فعالیت هـــای انجمن هــای علمی و تشکل های دانشگاهی و دانشکده با گذاشتن
میزهایی در محل درب ورودی آمفی تئاتر و
راهروها معرفی شدند در ضمن با توزیع  بروشور هایی از اداره رفاه و مرکز مشاوره و
تربیت بدنی جهت آشنایی با فعالیت های هر حوزه ورودی جدید اقدام شد.


لازم به ذکر است دانشجویان ورودی جدید
مقطع دکتری عمومی با همراهی استاد راهنمای محترم ورودی از کلینیک دانشکده نیز بازدید
نمودند
.30157


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار