برگزاری نشست اتاق فکر امنیت آب و غذا در دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

نشست
اتاق فکر امنیت آب و غذا با حضور دکتر داوری معاون فرهنگی اجتماعی و
دانشجویی، مسئولان ، آب و فاضلاب مشهد و استان خراسان ، سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان ، خانه کشاورز ایران،
فرمانداری مشهد ، جمعیت ناجیان آب ، آب منطقه ای خراسان رضوی ، اداره کل محیط زیست
، استانداری خراسان رضوی و تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه روز چهارشنبه 10
آبان ماه 96 در سالن شورای سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


دکتر
داوری معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه
و رئیس کارگروه محیط زیست، آب، کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی در ابتدا ضمن خوش آمد گویی به حاضران در مورد پنل این نشست توضیحاتی ارائه نمود.


دکتر
کلاهی عضو هیئت علمی گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد اظهار نمود: هدف از تشکیل اتاق فکر تغییر نگرش در سطح کلان
بوده که مجری آن دانشگاه و اعضای آن نخبگان حرفه ای می باشند.جلسات اتاق فکر با
روش آسیب شناسی گذشته و آینده پژوهی شکل می گیرد.


وی
افزود: اساس شورای حوضه آبریز کشف رود کمک به سامان دهی تعارضات و مشکلات حوضه
آبریز است هدف از تشکیل جلسات شورای حوضه آبریز اجماع سازی و ضابطه گذاری است و شب­های
آب با هدف مطالبه گری عمومی تشکیل شده که روش آن فضاسازی عمومی و حساس سازی است.
مخاطبان این جلسات عموم مردم و مجری آن ناجیان آب می باشد.


عضو
هیئت علمی گروه آموزشی مرتع و آبخیزداری دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه سخنان خود :
توضیح مختصری در خصوص نحوه عملکرد اتاق فکر ارائه داد و 4 ویژگی اصلی اتاق فکر را جمع
اندیشی، تولید فرآورده های فکری و انتقال به مخاطب، معطوف بودن کوشش ها به مسائل
روز و درگیر نشدن در مسائل اجرایی و تشریفات رسمی سیاست گذاری عنوان نمود.


وی
محورهای اصلی اتاق فکر امنیت آب و غذا را توان
اکولوژیکی استان خراسان رضوی، سهم استان خراسان رضوی در تامین امنیت غذایی کشور، درصد
تعدیل سهم استان در تامین امنیت غذایی کشور جهت نجات آب و رسیدن به تعادل در منابع
آب استان خراسان رضوی و اهمیت رویکرد به سمت طرح آمایش استان خراسان رضوی مطرح
نمود.


در
ادامه جلسه دکتر امین علیزاده :عضو هیئت
علمی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب، دکتر
مهدی نصیری محلاتی عضو هیئت علمی گروه آموزشی زراعت و اصلاح نباتات و دکتر دهقانی با
تشکیل میز گرد در خصوص وضعیت غذایی کشور و سطح خوداتکایی محصولات کشاورزی و چالش
های مطرح در سطح کشور و رفع این چالش ها نظرات خود را بیان کردند.


در
پایان این نشست نیز حاضران سوالات و نقطه نظرات خود را در مورد اتاق فکر برگزار
شده ارائه دادند.


800906


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار