برگزاری نخستین رویداد ملی اجرای عدالت

ارسال شده در تاریخ :

نخستین رویداد ملی اجرای عدالت (جلوه‌های عدالت اقتصادی در قانون‌اساسی؛ موانع، آسیب‌ها، لوازم، راه‌کارها) با پویش نخبگانی و با هدف ارائه راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی در هشت محور به همت معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دبیرخانه دائمی همایش ملی مسئولیت اجرای قانون‌اساسی، در سه مرحله با رقابت ۸۰ ایده برگزار شد.

هدف رویداد حاضر در چارچوب طرح شهید بابایی بنیاد ملی نخبگان، شناسایی موانع، چالش‌ها و آسیب‌های موجود بر سر راه تحقق عدالت اقتصادی به ویژه موارد مصرح در قانون اساسی و ارائه راهکارها از طریق نخبگان بوده تا ضمن شناسایی نخبگان در این زمینه، با بهره‌گیری از ظرفیت آنان، ایده‌های مناسب را به عرصه عمل نزدیک‌تر نماید.

در این رویداد، هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد شهری بنیاد نخبگان استان خراسان رضوی (وابسته به دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد) در محور عدالت در بهره‌برداری از منابع طبیعی به عنوان ایده دهنده برگزیده در مرحله نهایی انتخاب شد و توانست لقب بهترین ایده دهنده را در میان ایده‌های راه یافته در هشت محور کسب نماید.

گفتنی است دکتر صالح‌نیا، عضو هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نماینده‌ی هیئت اندیشه‌ورز استان خراسان رضوی به عنوان مربی ایده، به ارائه ایده در قالب کرسی علمی ترویجی در مرحله نهایی پرداخت.

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه