ارسال شده در تاریخ :

دوره‌های آزمون جامع پایانی (بورد) دوره‌های دکتری تخصصی با حضور نماینده
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری همچنین مسئولان برگزاری آزمون در تاریخ 21 آبان ماه
1396 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.


بیستمین
دوره آزمون جامع پایانی (بورد) دوره‌های دکتری تخصصی داخلی دام‌های بزرگ، کلینیکال
پاتولوژی، پاتـــولـــوژی، بهداشت مواد غذایی، بافت‌شناسی مقایسه‌ای، انگل‌شناسی دامپزشکی
و فیزیولوژی، باکتری‌شناسی، جراحی دامپزشکی و همچنین هشتمین دوره آزمون جامع پایانی
دوره‌های دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی و پردیس بین‌الملل با حضور دکتر افشین رئوفی
استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران به‌عنوان نماینده گروه دامپزشکی وزارت علــوم،
تحقیقــات و فنــاوری و هیئت‌های مسئول برگزاری این آزمون در تاریخ 21 آبان ماه
1396 در دانشکده دامپزشکی دانشگاه برگزار شد.


800947


800948


.


.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsiumآخرین اخبار