برگزاری جلسه کمیسیون بانوان دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

جلسه کمیسیون بانوان دانشگاه با حضور دکتر نسرین کیوانفر، سرپرست دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه، خانم دکتر اعظم انصاری، مشاور رئیس دانشگاه در امور بانوان و جوانان و سایر اعضای این کمیسیون در روز یکشنبه 6 خرداد ماه 97 در دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

در این جلسه ضمن تبادل نظر در خصوص مسائل بانوان دانشگاه، راه کارهای عملیاتی محورهای اصلی فعالیت های حوزه زنان و خانواده استان در قالب محورهای زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

افزایش نرخ ازدواج و کاهش طلاق

افزایش نرخ مشارکت های اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری بانوان

کاهش آسیب های اجتماعی حوزه بانوان مانند اعتیاد و...

حمایت از حقوق کودکان

افزایش 30 درصدی پست های مدیریتی بانوان

توانمندسازی زنان روستایی

برنامه ریزی جهت برگزاری مناسبت ها در حوزه زنان و خانواده

آخرین اخبار