برگزاری آزمون جامع پایانی (بورد)دوره های دکتری تخصصی در دانشکده دامپزشکی

ارسال شده در تاریخ :
آزمون جامع پایانی (بورد)دوره های دکتری تخصصی داخلی دام
های بزرگ ، مامایی و بیماری های تولید مثل دام، جراحی دامپزشکی ،  کلینیکال
پاتولوژی، پاتولوژی دامپزشکی، انگل شناسی دامپزشکی ، بهداشت مواد غذایی  و
فیزیولوژی با حضور نماینده محترم گروه دامپزشکی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 
و  هیات های ممتحنه در روز یکشنبه 24 آبان ماه 94  در دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد .

آخرین اخبار