بازدید مهندس حسین ثابت کارآفرین و فعال صنعت توریست از دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

به گزارش روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد حسین ثابت کارآفرین و فعال صنعت توریست و هیأت همراه با استقبال و همراهی دکتر محمد کافی رئیس و دکترعادل سپهر مدیر دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد در روز یکشنبه 21 مهر 1398 از موزه مفاخر و همچنین المان های مربوط به هفتادمین سال تاسیس دانشگاه بازید کرند.

98072102

98072103

98072104

98072105

آخرین اخبار

بازتاب اخبار دانشگاه