اولویت مدیریت پژوهشی: برنامه های ویژۀ حمایت از دستاوردهای پژوهشی اصیل و تاثیرگذار

ارسال شده در تاریخ :

 

دکتر محمد صال مصلحیان، مدیر پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد در گفتگو با روابط عمومیِ معاونت پژوهش و فناوری، در خصوص تشریح فعالیت ها و برنامه های مدیریت پژوهشی، به روند رو به رشد دستاوردهای پژوهشی دانشگاه و نقش آفرینی حوزه معاونت پژوهش و فناوری در ارتقای جایگاه دانشگاه اشاره نمود و اهتمام اعضای هیات علمی، پژوهشگران و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را در این زمینه ارج نهاد.

وی با اشاره به سیاستگذاری ها و تصمیم سازی های اصولی مبتنی بر مطالعات کارشناسی در جهت ترغیب پژوهشگران دانشگاه به ارائه بروندادهای پژوهشی و تسریع و تسهیل فرآیندهای پشتیبانی پژوهش و فناوری، گفت: مدیریت پژوهشی دانشگاه طی سالهای اخیر به منظور بهینه سازی در فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری، ضمن دعوت از صاحب نظران حوزه های مختلف دانشگاهی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، تلاش داشته در تدوین فرآیندهای جدید و به روزرسانی فرآیندهای جاری، تصمیماتی مبتنی بر خرد جمعی در چارچوب سیاستهای کلی پژوهشی دانشگاه اتخاذ نماید.

مدیر پژوهشی دانشگاه با تاکید بر تفاوت ماهیت فعالیت های پژوهش و فناوری در رشته های مختلف، یادآور شد: برای این منظور رسته های پژوهشی شش گانه علوم انسانی، علوم اجتماعی، علوم طبیعی و کشاورزی، علوم نظری، مهندسی، شیمی و علوم مرتبط ایجاد، و برای تدوین آیین نامه ها، براساس این دسته بندی و تفاوت های سرشتی تحقیقات تلاش شده است.

دکتر صال مصلحیان ضمن تقدیر از حمایت های همه جانبه معاون پژوهش و فناوری، مهمترین فعالیت حوزه پژوهشی را ارائه دستاوردهای نوآورانه برای ارتقای جایگاه علمی دانشگاه بیان کرد.

وی در خصوص برنامه حمایتی ویژه از استادیاران جوان گفت: اعمال ضریب افزایشی اعتبار پژوهشی برای این همکاران، تخصیص ظرفیت ویژه راهنمایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، پوشش هشتاد درصدی هزینه های پذیرش دانش آموختگان دکتری در دوره های ویژه و پذیرش دوره های دستیار پژوهشی از مهمترین اقدامات مدیریت پژوهشی در این زمینه بوده است.

دکتر صال مصلحیان تدوین و اجرای طرح آزمایشی افزایش توانمندی اعضای هیات علمی فعال در بعضی از دانشکده ها و واحدهای پژوهشی به منظور توسعه و تعمیق دستاوردهای علمی آنان را از دیگر برنامه های حمایتی از اعضای هیات علمی دانست.

وی اضافه کرد: برنامه ویژه منتخبین ارتقای مرجعیت علمی دانشگاه برنامه موثری است که در آن امکان تکمیل تیم پژوهشی منتخبین با تخصیص ظرفیت پژوهشگر پسا دکتری و برگزاری دوره های دانش آموختگان و نیز کمک به پوشش هزینه های آزمایشگاهی فراهم شده است.

مدیر پژوهشی دانشگاه تدوین کارنمای پژوهشی اعضای هیات علمی در راستای شناسایی، ثبت و ارزش گذاری کلیه فعالیت های اثر بخش پژوهش و فناوری اعضای هیات علمی، تقویت و توسعه دوره های پسا دکتری با استفاده از منابع داخلی و خارجی، و تدوین شیوه نامه حمایتی از علوم نظری پیشران و علوم انسانی- اجتماعی پیشران را از دیگر فعالیت های مدیریت پژوهشی دانست.

وی بازبینی مقررات تحصیلات تکمیلی وتسهیل شرایط برای فعالیت دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد در دوره بحران کرونا و نیز ساده سازی سامانه پژوهشی، تسهیل مقررات آیین نامه پژوهه، گسترش موارد هزینه کرد دو پژوهه الف و ب، و ایجاد پژوهه ج برای خرید مواد و خدمات آزمایشگاهی را از اقدامات مدیریت پژوهشی برای کمک هر چه بیشتر به پژوهش عضای هیأت علمی عنوان کرد.

دکتر صال مصلحیان در پایان ضمن تقدیر از همکاری و همراهی اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دست اندرکاران حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه ابراز امیدواری کرد سیاست ها و برنامه های تدوین شده، منجر به تاثیرگذاری علمی بیش از پیش دانشگاه فردوسی مشهد در سطح ملی و بین المللی گردد.

آخرین اخبار