انتصاب معاون آموزشی دانشگاه به‌عنوان دبیر اجرایی جذب دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر رضا پیش‌قدم معاون آموزشی دانشگاه و استاد گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی را به سمت دبیر اجرایی جذب دانشگاه فردوسی مشهد منصوب کرد.

در حکم رئیس دانشگاه فردوسی مشهد آمده است:

 

جناب آقای دکتر رضا پیش‌قدم

معاون محترم آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

با سلام،

احتراماً نظر به تجارب و شایستگی‌های جناب‌عالی و بر اساس تبصره 2 بند 3 از ماده 6 آیین‌نامه اهداف، وظایف و ترکیب هیات های مرکز و اجرایی جذب هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب هیات اجرایی جذب، به‌عنوان دبیر اجرایی جذب دانشگاه منصوب می‌شوید.

امید است در سایه همکاری با سایر اعضای هیات در انجام‌وظیفه جذب هیات علمی متعهد، متخصص، موفق و مؤید باشید

دکتر محمد کافی

رئیس دانشگاه

آخرین اخبار