انتصاب دکتر سید رضا عطار زاده حسینی به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشکده علوم ورزشی

ارسال شده در تاریخ :

دکتر
محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، در حکمی دکتر سید رضا عطار زاده حسینی ،
استاد گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی را به مدت دو سال، به سمت
معاون پژوهش و فناوری این دانشکده منصوب کرد.


در
این حکم آمده است :


بنا
به پیشنهاد شماره 2461 رئیس محترم دانشکده
علوم ورزشی و با توجه به تجارب و شایستگی های جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ
وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشکده تربیت
بدنی و علوم ورزشی منصوب می شوید.


امید
است با تلاش و بهره گیری از توانمندی اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و کارکنان
در پیشبرد اهداف پژوهشی آن دانشکده، بهبود ارتباط با جامعه و ارتقای تولیدات علمی منطبق
با سند راهبردی دانشگاه موفق باشید.
لازم به ذکر است :  دکتر سید رضا عطار زاده
حسینی ، استاد گروه آموزشی
فیزیولوژی ورزشی دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد
که ریاست دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد ، مدیریت گروه
آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی ، مسئولیت برنامه ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد،
نویسنده برنامه ­های
رادیویی ورزش در ورزش خراسان مشاور اجرایی معاونت آموزشی و
تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد ، عضویت در هیات رئیسه و هیات علمی بیش از 30 عنوان همایش
ملی و بین المللی را در کارنامه اجرایی خود دارد.


وی 70 عنوان مقاله علمی – پژوهشی در همایش های علمی داخلی و خارجی
همچنین مؤلف، مترجم و ویراستار بیش از 25 عنوان کتاب همچنین نویسنده و همکار بیش
از 110 عنوان مقاله علمی – پژوهشی در مجلات معتبر داخلی و خارجی
می باشد.کانال اخبار دانشگاه فردوسی مشهد


https://telegram.me/ferdowsium

آخرین اخبار