انتخاب طرح پژوهشی- کاربردی هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد بعنوان طرح برگزیده

ارسال شده در تاریخ :

طرح پژوهشی- کاربردی دکتر محمدحسین یغمائی مقدم با عنوان: «طراحی و استخراج مشخصات فنی پیاده سازی فاز پایلوت شبکه هوشمند برق» از سوی معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم و تحقیقات و فناوری، طرح برگزیده شناخته شد.

به گزارش روابط عمومی دانشکده مهندسی، این طرح بین دانشگاه فردوسی مشهد و شرکت توزیع برق مشهد انجام شده است.

در این طرح الزامات و مشخصات فنی برای پیاده سازی شبکه هوشمند برق در سطح مشترکین خانگی استخراج و طراحی شده است.

شایان ذکر است این طرح به زودی در سطح محدودی از مشترکین پیاده‌سازی خواهد شد.

ارسال کننده خبر: اسدیان

loh.yaghmae

.

.

.

اخبار و رویدادهای دانشگاه فردوسی مشهد  را در  پیام رسان های زیر بخوانید

پیام رسان سروش:

http://Sapp.ir/fumsoroush

پیام رسان ایتا:

https://eitaa.com/ferdowsieum

آخرین اخبار