اطلاعیه شماره 2 ارزشیابی کیفیت عملکرد اساتید و مدرسان گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

اطلاعیه شماره 2 ارزشیابی کیفیت عملکرد اساتید و مدرسان گروه های آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص دانشجویانی که تاکنون موفق به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید نشده اند

99032702

آخرین اخبار