ابقای رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال شده در تاریخ :

دکتر محمد کافی، رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در حکمی دکتر علیرضا سهیلی استاد دانشگاه فردوسی مشهد را با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال دیگر در سمت رئیس دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد ابقا کرد.

در این حکم آمده است:

 ضمن تشکر از تلاش‌های ارزنده جناب‌عالی در سمت ریاست دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد و نظر به تجارب و شایستگی‌های حضرت‌عالی، به‌موجب این حکم با حفظ وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت دو سال در این سمت ابقا می‌شوید. امید است با استفاده از دانش و تجربه اعضای هیئت‌علمی، کارشناسان و کارکنان محترم، امور مختلف آن دانشکده را بر اساس سند راهبردی دانشگاه به‌پیش برید. بهره‌گیری از خرد جمعی، توجه به اندیشه‌های نوآورانه اعضای هیئت‌علمی دانشکده، به‌ویژه در حوزه ارتباطات برون دانشگاهی، تلاش در تسهیل امور مربوط به دانشجویان، ازجمله انتظاراتی است که امیدوارم چون گذشته به انجام آن اهتمام ورزید. موفقیت شمارا از خداوند متعال خواستارم.

محمد کافی

رئیس دانشگاه

 

لازم به ذکر است دکتر علیرضا سهیلی استاد گروه آموزشی ریاضی کاربردی دانشکده علوم ریاضی دانشگاه می‌باشد که ریاست پردیس بین‌الملل دانشگاه درسالهای 1390 الی 1395 همچنین ریاست دانشکده علوم ریاضی دانشگاه فردوسی مشهد از سال 1395 از سوابق اجرایی وی می‌باشد.

 

آخرین اخبار