لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - کشاورزی

موارد یافت شده : 1,534
نمایش موارد 1 تا 50

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
1 وحید شمس ابادی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
2 محمد پردل نوقابی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
3 سیدعلی خاتمی نژاد آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
4 پویا شیرازی علیان آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
5 مه سیما صداقت نژاد آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
6 دل ارام هوشمندکوچی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
7 فرزام مقبل آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
8 شیوا قلی زاده سرابی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
9 پریسان طاهریان آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
10 فروغ فاضل آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
11 فرزانه نظریه آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
12 سمیرا امیدی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
13 محمد رشیدی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
14 هادی افشار آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
15 شکیبا میرزایی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
16 محمدجواد خردادی ورامینی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
17 محمدرضا ناقدی فر آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
18 محمد کریم زاده مقدم آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
19 شیما نصیری آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
20 سیدحمید میرقاسمی آبیاری و زهکشی دکتری (Ph.D)
21 معصومه وکیلی ازغندی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
22 سمیه بخشعلی زاده بادکی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
23 محسن احمدی شاهرخت اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
24 الیاس محمدی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
25 هاشم هنرحدادان اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
26 سعد بدای الدراجی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
27 لیلا سیمایی سلطانی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
28 فهیمه محمدی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
29 مرجان ازغندی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
30 حجت الله یامی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
31 کورش محمدی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
32 کسری احمدیان اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
33 مجید بی غم اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
34 هانی رضایی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
35 مهسا ضابطیان حسینی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
36 سیده زهرا موسوی اصلاح نژاد دام دکتری (Ph.D)
37 علی اکبر سروری اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
38 فاطمه حیات غیبی بلداجی اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
39 علی فیروززارع اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
40 حکیمه هاتف اقتصاد کشاورزی دکتری (Ph.D)
41 نازنین محمدرضازاده بزاز اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
42 رضا رادمهر اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
43 سینا کوهستانی اسیق سو اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
44 مرضیه رونقی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
45 عبدالرحمن نعمتی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی دکتری (Ph.D)
46 پژمان عوض پور اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
47 سیدفواد اکبری اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
48 مهدی میرچولی اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
49 شکراله شعبان اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد
50 امیراعتصام ادیب اقتصاد کشاورزی - اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی کارشناسی ارشد

صفحه :

    123456789101112131415161727   >