لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - علوم تربیتی و روانشناسی

موارد یافت شده : 572
نمایش موارد 251 تا 300

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
251 زهرا قیاسی دلالیان روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
252 مرتضی تسلیم آسا روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
253 ابراهیم بهادرخان روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
254 ارزو مرادی تولائی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
255 حمیده میرمحمدی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
256 نیلوفر نجیب نیا روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
257 فرشته قلعه نویی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
258 محبوبه دوامی ابدال ابادی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
259 فریبا اکبری روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
260 فاطمه سکاکی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
261 سلما رنجبری قزلجه روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
262 رها نوقابی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
263 زینب شاد روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
264 سمیرا ناقدی مهر روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
265 شقایق علی نژاد روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
266 الهه مولوی گنابادی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
267 سعیده صبوری روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
268 هدیه زرگانی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
269 زهرا رضوانی نقندر روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
270 فهیمه شهرزاد نیا روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
271 محمد محتشمی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
272 صدیقه غرویان روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
273 نسرین شریفی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
274 فائزه محقق طوسی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
275 زبیده غریب زاده روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
276 حانیه یاورزاده روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
277 وجیهه عسگرنیافعال روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
278 رضا فولاد روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
279 داود فرهنگ روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
280 سیده مریم قمری بکاولی روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
281 مهیار مقدم روانشناسی عمومی کارشناسی ارشد
282 ملیحه درخوش علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
283 علی اکبری علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
284 محبوبه فراشباشی استانه علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
285 وجیهه حسینی علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
286 نرگس اورعی گلمکانی علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
287 امیر ریسمان باف علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
288 رضا اکبرنژاد علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
289 حسن محمودی توپکانلو علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
290 امیر نیک زمان علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
291 مریم صابری درختنجانی علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
292 فاطمه تقی پناهی علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
293 هدایت بهروز فر علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
294 طاهره ریگی علم اطلاعات و دانش شناسی دکتری (Ph.D)
295 شیما عطائی ظاهر علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
296 عفت جزایری سقی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
297 سیده زهرا عابدی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
298 لیلا خردبیشه علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
299 زینب رفاهی کمساری علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد
300 افسانه سروی علم اطلاعات و دانش شناسی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112   >