لیست دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد - علوم تربیتی و روانشناسی

موارد یافت شده : 572
نمایش موارد 101 تا 150

نام رشته- گرایش مقطع تحصیلی
101 شهره رحیمیان روانشناسی دکتری (Ph.D)
102 سمیه سادات ابراهیمی روانشناسی دکتری (Ph.D)
103 مریم حسن زاده اول روانشناسی دکتری (Ph.D)
104 علی اعظم رجبیان روانشناسی دکتری (Ph.D)
105 عقیله سادات موسوی جهان ابادی روانشناسی دکتری (Ph.D)
106 مهسا سمیعی فرد روانشناسی دکتری (Ph.D)
107 سیدایمان سیدزاده دلویی روانشناسی دکتری (Ph.D)
108 آزاده عطاری روانشناسی دکتری (Ph.D)
109 فرزاد نصیری روانشناسی دکتری (Ph.D)
110 هانیه بیجاری روانشناسی دکتری (Ph.D)
111 هانیه ظریف گلباریزدی روانشناسی دکتری (Ph.D)
112 راحله مداح شورچه روانشناسی دکتری (Ph.D)
113 سمانه ناطقیان روانشناسی دکتری (Ph.D)
114 فرزاد فرهودی روانشناسی دکتری (Ph.D)
115 اعظم هاشمیان مقدم روانشناسی دکتری (Ph.D)
116 بهناز کازرونی زند روانشناسی دکتری (Ph.D)
117 تکتم کاظمینی روانشناسی دکتری (Ph.D)
118 مرضیه عباسی روانشناسی دکتری (Ph.D)
119 مریم دلاوری روانشناسی دکتری (Ph.D)
120 فرزانه طیرانی نجاران روانشناسی دکتری (Ph.D)
121 مسعود مقدس زاده بزاز روانشناسی دکتری (Ph.D)
122 صایمه خلیلی طرقبه روانشناسی دکتری (Ph.D)
123 علیرضا گل روانشناسی دکتری (Ph.D)
124 الهه عابدینی روانشناسی دکتری (Ph.D)
125 محبوبه هاشمی جوزدانی روانشناسی دکتری (Ph.D)
126 راضیه خرم ابادی روانشناسی دکتری (Ph.D)
127 معصومه صادقی بایگی روانشناسی دکتری (Ph.D)
128 نیلوفر اشفته پور روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
129 مریم سالم رودی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
130 جواد تقوی خیابانی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
131 سیده زهره حسینی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
132 علی قدسی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
133 سمیه بهبودی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
134 محمدعلی خالق پور روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
135 سحر شاهسونی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
136 ریحانه اساسی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
137 یلدا رحمانی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
138 فرحناز اصغری کاکلر روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
139 وحید زارعی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
140 فاطمه علاقه بندحسینی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
141 زهرا بندارکاخکی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
142 نسیم پترام فر روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
143 عباس تدینی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
144 محمد کریمی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
145 ریحانه زاهدی یگانه روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
146 ارزو سورمه روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
147 مرتضی خواجی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
148 فرشته معاون افشاری روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
149 فاطمه رحمان زاده کرمانی روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد
150 محمدجواد حسین زاده روانشناسی بالینی کارشناسی ارشد

صفحه :

<   123456789101112   >